Reünie 125 Hrstcie en 41 Hdet Hohne verzet naar 2022

De vastgestelde reünie van 3 oktober 2020 wordt i.h.k.v. het Covid-19 virus verzet naar 20 maart 2021 en is door de organisatie verzet naar een nader te bepalen datum in 2022

Voor meer informatie neem contact op met:  Hohne41.125@ziggo.nl