ALV/Reünie 2020 VOORTT op 16 okt 2020 onder voorbehoud

De 44e Algemene  Ledenvergadering zal worden  gehouden op vrijdag  16 oktober 2020.

Locatie: ASK te Oldebroek.

Bijzonderheid:

Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

Tijdens de komende Reünie-ALV op 16 oktober 2020 is de penningmeester van onze vereniging aftredend.  Hij heeft te kennen gegeven dat hij NIET meer herkiesbaar is. De vereniging zoekt dus een opvolger voor deze functie.
Ook is de functie van secretaris weer vacant. Ook hier zoekt de vereniging een kandidaat voor deze functie.
Denk erover na en indien u interesse heeft, neem dan contact op met het bestuur VOORTT.