ALV/Reünie 2020 VOORTT van 16 okt 2020 – V E R V A L L E N.

De vastgestelde ALV op vrijdag 16 okt 2020 komt i.h.k.v. het Covid-19 virus te vervallen. De reguliere 44e ALV zal plaatsvinden op 15 okt 2021 Het bestuur vraagt toch om uw aandacht voor het volgende: Voor de ALV op 15 oktober 2021 is de penningmeester van onze vereniging aftredend.  Hij heeft te kennen gegeven dat hij NIET meer herkiesbaar is. De vereniging zoekt dus een opvolger voor deze functie. Ook is de functie…