De doelstelling van de Vereniging Onderofficieren Regiment Technische Troepen is:

De band en de goede geest onder de onderofficieren en oud-onderofficieren van het Regiment Technische Troepen van de Koninklijke Landmacht te bevorderen en te verstevigen in de meest ruime zin van het woord.

Functie Naam E-mail
Interim Voorzitter * aoo J. (John) SPITHOVEN JM.Spithoven@mindef.nl
Vice-Voorzitter smi R.N. (Richard) GROOT RN.Groot@mindef.nl
Secretaris * aooi. P.W.M. (Peter) VOGELS secretaris@voortt.nl
Penningmeester * aoo b.d. P. (Peter) LASOE penningmeester@voortt.nl
Lid/Redactie aoo b.d. F.M. (Frans) van DOREMALEN fmvandoremalen@kpnmail.nl
Lid/Social Media aoo b.d. P.J.L (Paul) MENTINK socialmedia@voortt.nl
Lid/Excursies sgt1 b.d. A. (Ab) de JONG 3372xr34@hetnet.nl
Nevenfunctie’s Naam E-mail
Ledenadministratie aoo b.d. P. (Peter) LASOE ledenadministratie@voortt.nl
Redacteur Bandelier aoo b.d. P. (Peter) LASOE bandelier.nu@voortt.nl
Website VOORTT aoo b.d. P.J.L (Paul) MENTINK socialmedia@voortt.nl
Contactpersonen Naam E-mail
Regio Noord vacant
Regio Zuid kap H.P.J. (Huub) SISTERMANS HPJ.Sistermans@mindef.nl
Regio Veluwe smi R.N. (Richard) GROOT RN.Groot@mindef.nl
Regio Soesterberg aooi P.W.N. (Peter) VOGELS PWN.Vogels@mindef.nl
Regio Utrecht en Den Haag aoo J. (John) SPITHOVEN JM.Spithoven@mindef.nl
Adviseurs Naam E-mail
RTT zaken RA J.M.A. (Jos) PALMEN JMA.Palmen@mindef.nl
Bestuursrecht aoo b.d. P.J.L. (Paul) MENTINK socialmedia@voortt.nl
* dagelijks bestuur