Hier vindt u alle informatie en overzichten van de Vereniging Onderofficieren Regiment Technische Troepen

Mocht u meer willen info willen over Regiment, ga dan naar de website:
Ga naar Regiment Technische Troepen

De gegevens uit het Inschrijf-, Incasso machtiging, wijzingsformulier wordt in een databestand verwerkt door de penningmeester en bijgewerkt.

Het databestand is alleen voor intern gebruik en worden NIET aan derde verkocht.

*) Overzichten Algemeen:
Deze overzichten zijn samengesteld door de aoo b.d. P.J.L. (Paul) MENTINK. Eventuele omissie, wijzigingen of aanvullingen in deze lijst kunt u mailen naar: pjlmentink@hotmail.com